Het Doel

Deelnemende projecten in beeld

 • Herinrichting Stationsgebied
  Marconi
  Herinrichting kernwinkelgebied
  Herinrichting Vennenplein
  Muzeeaquarium Delfzijl
  Onderwijstransitie
 • Alle dorpen een dak
  Woonservicezone
  Terpen en Wierdenland
  Afgerond: Buurtpark Rengersweg
  Afgerond: Groen voor Rood
  Afgerond: Sporttransitie Delfzijl

Nieuws

Subsidie voor dorpshuis Kredo in Krewerd

De gemeente Delfzijl zal aan Dorpsbelangen Krewerd een subsidie van € 30.000,- verstrekken voor de renovatie van het dorpshuis...

6 maart 2017

Sloopwerkzaamheden afgebrande panden Delfzijl-centrum

Maandag 6 februari j.l. is de sloop begonnen van de op 30 december 2016 afgebrande panden in het centrum van Delfzijl. De werkzaamh...

9 februari 2017

Verplaatsing ondernemers uit Vennenflat afgerond

Het college van B en W en de Logopedische Praktijk hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van de huurovereenkomst ...

19 januari 2017
Ouder nieuws >>

Deelnemende projecten op de kaart