Nieuwsarchief

Verwijdering asbest in schoolgebouw de Woldrakkers

Na aanvullend asbestonderzoek is gebleken dat in het voormalig schoolgebouw van openbare basisschool de Woldrakkers in Woldendorp meer a...

22 februari 2018 Lees verder >

Aanbesteding woonservicezone

De gemeente Delfzijl wil in het centrum van Delfzijl een woonservicezone inrichten met als woonconcept 'Wonen met een PLUS'. De ...

26 oktober 2017 Lees verder >

Sloop Vennenflat en ontwerp Plein de Vennen vorderen gestaag

Wie door het centrum van Delfzijl loopt kan het niet ontgaan zijn. De Vennenflat op Plein de Vennen staat er al een tijdje verlaten bij....

14 oktober 2017 Lees verder >

Project Marconi Buitendijks steeds meer zichtbaar

In de afgelopen maanden is het uitzicht vanuit de haven in Delfzijl veranderd. Dit komt door de aanleg van het kwelderlandschap, dat ond...

13 oktober 2017 Lees verder >

Herinrichting Stationsplein; een plek om te verblijven

Door het stationsplein in Delfzijl te herinrichten, maakt de gemeente het centrum van Delfzijl aantrekkelijker voor inwoners en toeriste...

12 oktober 2017 Lees verder >

Opening MuzeeAquarium: 1 juni 2018

De geur van lijm en nieuw hout komt je tegemoet bij binnenkomst in de hal van het MuzeeAquarium in Delfzijl. Werklui werken hard aan de ...

12 oktober 2017 Lees verder >

Bewoners betrokken bij inrichting omgeving nieuwe scholen

De gemeente Delfzijl stelt omgevings verkeerscommissies samen op elke locatie waar een kindcentrum in de gemeente komt. Zo’n commi...

29 juni 2017 Lees verder >

Financiering Gezondheidscentrum in centrum Delfzijl bijna rond

In het voormalige postkantoor aan het Plein de Molenberg zal een nieuw gezondheidscentrum worden ingericht waar patiënten terecht k...

29 juni 2017 Lees verder >

Tussenevaluatie proef parkeerschijfzones winkelcentrum Delfzijl

De gemeente is eind 2016 met een proef met parkeerschijfzones gestart rond het winkelcentrum in Delfzijl-centrum. Om de proef tussentijd...

29 juni 2017 Lees verder >

Bewonersinitiatieven

Sinds juni 2016 kunnen bewoners een beroep doen op het door het college en raad beschikbare budget voor bewonersinitiatieven. De gemeent...

29 juni 2017 Lees verder >

De Nieuwe Winkelstraat - vervolg

Ondernemers, vastgoedeigenaren, de cultuursector en de gemeente gaan samen de winkelbeleving van inwoners en bezoekers in Delfzijl verst...

29 juni 2017 Lees verder >

Vernieuwde gebouw MuzeeAquarium krijgt energielabel A+++

De bouwactiviteiten in het nieuwe gebouw van het MuzeeAquarium zijn inmiddels afgerond. De gemeente heeft met de verplaatsing van het mu...

29 juni 2017 Lees verder >

Bierum ontvangt gemeentelijke bijdrage voor dorpshuis

Stichting Dorpshuis Bierum ontvangt van de gemeente Delfzijl een subsidie van € 60.000,- voor het realiseren van een dorpshuis in d...

29 juni 2017 Lees verder >

Persbericht: Nieuw kindcentrum in Delfzijl Noord

Het college van B&W stelt voor een nieuw kindcentrum te bouwen voor Delfzijl Noord. Dat betekent dat een deel van de Brede School No...

28 juni 2017 Lees verder >

Bereikbaarheid Plein de Vennen vergt continu aandacht

De sloop van de Vennenflat staat gepland voor eind dit jaar. Tot nu toe is vooral onderzocht of er beschermde vogels en vleermuizen in d...

27 juni 2017 Lees verder >

Unieke verbinding centrum met zee

In 2019 ligt er een mooie brug die het centrum van Delfzijl op een unieke manier met de zee verbindt. “Het is een symbool van hoe ...

27 juni 2017 Lees verder >

Aanleg kwelderlandschap gestart

Langs de Handelskade Oost en de Schermdijk komt een kwelderlandschap. De hoge en middenkwelders in het westelijke deel zijn straks toe...

27 juni 2017 Lees verder >

Woonservicezone wordt prachtig gebied

Het gaat gestaag maar het komt er vast en zeker! Volgens planning heeft het centrum van Delfzijl in 2020 een woonservicezone: een comple...

27 juni 2017 Lees verder >

Geld voor gezondheidscentrum in centrum

De gemeente Delfzijl stelt een bedrag van 100.000 euro beschikbaar voor de medefinanciering van een gezondheidscentrum in het centrum va...

15 mei 2017 Lees verder >

Marconi Buitendijks vordert gestaag

Ter hoogte van de Handelskade Oost in de haven van Delfzijl komt een kwelderlandschap met een vogelbroedeiland. In oktober 2016 is het s...

20 april 2017 Lees verder >

MuzeeAquarium: Waar is mijn hunebed?

Vanwege de verhoging en verbreding van de zeedijk is het MuzeeAquarium in Delfzijl sinds september vorig jaar gesloten. De werkzaam...

20 april 2017 Lees verder >

Start nieuwbouw basisschool Wagenborgen

De gemeente Delfzijl begint binnenkort met het ontwerp van een kindvoorziening in Wagenborgen. Daarin wordt in ieder geval basisschool D...

20 april 2017 Lees verder >

Alle dorpen een (duurzaam) dak

In de loop van de geschiedenis zijn er in elk dorp voorzieningen ontstaan die ontmoetingen tussen dorpsbewoners mogelijk maken. Met het ...

19 april 2017 Lees verder >

Brand slaat ondernemers niet uit het veld

Op vrijdag 30 december 2016 zijn inwoners en ondernemers opgeschrikt door een brand in Delfzijl-centrum. Drie bewoners hebben tijdens de...

19 april 2017 Lees verder >

De Nieuwe Winkelstraat

Om ondernemers, vastgoedeigenaren en de cultuursector in Delfzijl-centrum over De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) te informeren, vond er op 1...

19 april 2017 Lees verder >

Hoe is het met:  het Dorpshuis in Spijk

Inwoners van Spijk zijn bezig een uniek dorpshuis te realiseren. De voormalige gereformeerde kerk en het naastgelegen verenigingsgebouw ...

19 april 2017 Lees verder >

Leeg deel Vennenflat wacht op sloop

Alle appartementen van de Vennenflat in Delfzijl staan leeg en de flat wacht op de sloophamer. Eind maart gaan de antennes van KPN en Vo...

19 april 2017 Lees verder >

Onderwijscampus Appingedam/Delfzijl stap dichterbij

Op woensdag 5 april tekenden de gemeenten Appingedam en Delfzijl samen met Eemsdeltacollege en Noorderpoort een intentieovereenkomst om ...

18 april 2017 Lees verder >

Herinrichting Stationsplein weloverwogen proces

In de eerste scenario’s zou de herinrichting van het Stationsplein van Delfzijl uiterlijk in 2018 klaar zijn. Maar de gemeente nee...

18 april 2017 Lees verder >

Kunstgrasveld VV Poolster

In de afgelopen maanden is door de vrijwilligers van VV Poolster hard gewerkt aan het nieuwe kunstgrasveld. Het veld is nu klaar en volo...

13 april 2017 Lees verder >

Informatiebijeenkomst Delfzijl Centrum op 11 april

De komende jaren worden in het centrum van Delfzijl tal van grote projecten uitgevoerd. Op 11 april wil de gemeente haar inwon...

11 april 2017 Lees verder >

Subsidie voor dorpshuis Kredo in Krewerd

De gemeente Delfzijl zal aan Dorpsbelangen Krewerd een subsidie van € 30.000,- verstrekken voor de renovatie van het dorpshuis...

6 maart 2017 Lees verder >

Sloopwerkzaamheden afgebrande panden Delfzijl-centrum

Maandag 6 februari j.l. is de sloop begonnen van de op 30 december 2016 afgebrande panden in het centrum van Delfzijl. De werkzaamh...

9 februari 2017 Lees verder >

Verplaatsing ondernemers uit Vennenflat afgerond

Het college van B en W en de Logopedische Praktijk hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van de huurovereenkomst ...

19 januari 2017 Lees verder >

Nieuwbouw Onderwijscampus haalbaar

Is nieuwbouw van een onderwijscampus haalbaar in Appingedam en Delfzijl? Die vraag stond centraal in een onderzoek van het Eemsdeltacoll...

12 januari 2017 Lees verder >

Nieuwjaarsreceptie

De gemeente Delfzijl organiseerde op zaterdag 7 januari voor de vijfde keer de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst 'Nait zoezen moar B...

10 januari 2017 Lees verder >

Grote brand treft centrum Delfzijl

Vrijdagochtend 30 december woedde een grote brand in het centrum van Delfzijl. Kledingzaak Alting op de hoek Landstraat- Poststraat bran...

31 december 2016 Lees verder >

Basisscholen samenvoegen voor de toekomst

Een groot aantal basisscholen in Delfzijl wordt ondergebracht in nieuw te bouwen kindvoorzieningen. Een paar andere schoolgebouwen worde...

19 december 2016 Lees verder >

Delfzijl maakt geld vrij voor ‘Alle dorpen een Dak’

De gemeente Delfzijl stelt tot 2019 jaarlijks 100.000 euro beschikbaar voor het project Alle Dorpen een Dak. Ook vraagt Delfzijl in &eac...

19 december 2016 Lees verder >

Bunker weer even zichtbaar

Sinds oktober is het een komen en gaan van mensen die een kijkje nemen bij het MuzeeAquarium. Dit keer niet om de collectie te bewondere...

19 december 2016 Lees verder >

'Winkel-achtje' in centrum krijgt vorm

"Delfzijl centrum krijgt steeds meer vorm", zegt Rob Menkveld, projectleider bij de gemeente Delfzijl. Hij wijst op het &lsquo...

19 december 2016 Lees verder >

Bewoners Farmsum openen hun eigen Rengerspark

Op vrijdag 16 december openden de inwoners van Farmsum samen met wethouder IJzebrand Rijzebol en enkele vertegenwoordigers van de p...

17 december 2016 Lees verder >

Centrum Delfzijl krijgt compleet gezondheidscentrum

In 2018 zal in het centrum van Delfzijl een compleet gezondheidscentrum worden ingericht. Patiënten kunnen hier terecht voor uiteen...

13 december 2016 Lees verder >

Start aanleg kunstgrasveld Sportpark Oldencate in Spijk

Sportpark Oldencate in Spijk krijgt binnenkort een nieuw kunstgrasveld. Het veld wordt ingestrooid met korrels van kurk en zal dienst do...

7 december 2016 Lees verder >

Gemeente en ondernemers Delfzijl versterken winkelbeleving

In september 2016 heeft het college van B en W besloten het traject ‘De Nieuwe Winkelstraat’ (DNWS) te starten in het centru...

7 december 2016 Lees verder >

Overzicht Marconi-activiteiten

Alle activiteiten rondom Marconi op een handige overzichtspagina. Download de pagina hier. ...

28 november 2016 Lees verder >

Start aanbesteding woonservicezone

De gemeente is bezig met een ingrijpende verbetering van Delfzijl. Onderdeel is de ontwikkeling van een woonservicezone in het centrum. ...

17 november 2016 Lees verder >

Nieuwjaarsfeest: 5e editie van 'Broezen'

Op zaterdagavond 7 januari 2017 vindt voor de vijfde keer de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst 'Nait zoezen moar broezen' plaats...

17 november 2016 Lees verder >

Nieuwe verlichting voor Molenbergplein

Het Molenbergplein te Delfzijl krijgt nieuwe openbare verlichting. Ook de aanlichting van de molen Adam wordt vernieuwd. Daarnaast krijg...

15 november 2016 Lees verder >

Gemeente haalt ideeën op bij bewoners Kustweg

Tijdens een inloopbijeenkomst in de Inthof hebben bewoners meegedacht over de nieuwe inrichting van de kustzone. Onderdeel van de kustzo...

1 november 2016 Lees verder >

Start aanleg kwelderlandschap en vogelbroedeilanden

Donderdag 27 oktober jl. gaven onder andere de gemeente Delfzijl, Rijkswaterstaat en de Provincie het startschot voor het uitdiepen van ...

31 oktober 2016 Lees verder >

Tijdelijke parkeerplaatsen aan de Kustweg

Het college van B&W heeft besloten toestemming te verlenen voor de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen en camperparkeerplaats...

25 oktober 2016 Lees verder >

Meeste winkeliers Vennenflat verhuizen naar kernwinkelgebied

Het college van B en W en Charles Vögele hebben overeenstemming bereikt over de beëindiging van de huurovereenkomst voor de ve...

25 oktober 2016 Lees verder >

Landelijke primeur: feestverlichting op gelijkstroom

Delfzijl heeft als eerste in Nederland feestverlichting op gelijkstroom. Deze innovatieve techniek is op maandag 24 oktober in het centr...

25 oktober 2016 Lees verder >

Muzeeaquarium: gesloten maar volop aan het werk!

Het Muzeeaquarium aan de Zeebadweg is tot 1 juni 2017 gesloten. De hele maand september hebben de vrijwilligers zich in het zweet&n...

6 oktober 2016 Lees verder >

Winkelcentrum: straks een gezellig en gevarieerd winkelaanbod

Delfzijl heeft straks een gezellig winkelcentrum met een gevarieerd winkelaanbod, alle winkelpanden gevuld en veel bezoekers. Om dat te ...

6 oktober 2016 Lees verder >

‘Wijkpark’ Rengersweg eind 2016 klaar

De anderhalve hectare grond aan de Rengersweg in Farmsum, ligt er al een tijdje kaal bij. Graafmachines maken sinds 29 augustus de grond...

6 oktober 2016 Lees verder >

Eindelijk een kunstgras voetbalveld voor VV Poolster

Jarenlang wist VV Poolster niet wat ze met hun trainingsveld aan moesten. Vooral in de herfst werd het veld onbespeelbaar. "Als het...

6 oktober 2016 Lees verder >

Contouren nieuwe dijk Delfzijl worden zichtbaar

De afgelopen maanden hebben vrachtwagens van Heuvelman Ibis en De Weert vele duizenden kubieke meters zand aangebracht op het voormalig ...

6 oktober 2016 Lees verder >

Sloop Vennenflat komt dichterbij

De geplande sloop van de Vennenflat komt langzamerhand dichterbij. 's Avonds branden er nog maar enkele lampen in de flats, want vee...

26 september 2016 Lees verder >

Vier dagen feest in vernieuwd centrum

Van woensdag 31 augustus t/m zaterdag 3 september vinden de Keerweer Doagn plaats in het vernieuwde centrum van Delfzijl. Tijdens deze d...

31 augustus 2016 Lees verder >

Starthandeling werkzaamheden Rengersweg in Farmsum

Op donderdag 25 augustus gaven de omwonenden van het nog aan te leggen park aan de Rengersweg in Farmsum de start aan de werkzaamheden v...

25 augustus 2016 Lees verder >

Kansen voor ondernemers en vastgoedeigenaren

Het college van B&W heeft op16 augustus, op basis van de verordening stimulering detailhandel Delfzijl 2014, besloten om transformat...

24 augustus 2016 Lees verder >

Nieuwe verkeersmaatregelen voor kernwinkelgebied

Aan de rand van het winkelgebied in het centrum van Delfzijl komen straks twee extra invalidenparkeerplaatsen. Daarnaast wordt het binne...

27 juli 2016 Lees verder >

Seminar 'Retail & DelfSail'

Tijdens DelfSail, op donderdag 30 juni jl., ontving de gemeente Delfzijl een aantal MKB'ers en vertegenwoordigers van grot...

13 juli 2016 Lees verder >

DelfSail

Eindelijk, na zeven jaar, is het weer zover en gaat van 29 juni tot en met 3 juli de zesde editie van DelfSail van start. Het is he...

30 juni 2016 Lees verder >

Bijeenkomst multifunctioneel centrum Spijk

In Pro Rege in Spijk was dinsdagavond 28 juni een bijeenkomst over de plannen voor een nieuw multifunctioneel centrum (MFC). De Commissi...

29 juni 2016 Lees verder >

Upgrade plan voor Muzeeaquarium Delfzijl

Het college van de gemeente Delfzijl wil het Muzeeaquarium laten uitgroeien tot een toeristische trekpleister met bovenregionale uitstra...

29 juni 2016 Lees verder >

Ondergrond nieuwe dijk Delfzijl klaar

De ondergrond voor de nieuwe dijk nabij het centrum van Delfzijl, een ingeklonken zandlaag van 20.000 m3, is klaar. Daarmee is...

27 juni 2016 Lees verder >

Eemsdelta-ontwikkelingen in paviljoen

Tijdens DelfSail richten provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en de waterschappen samen een informatie- en beleefpaviljoen in, Het Vooru...

23 juni 2016 Lees verder >

Kunstgras voetbalveld voor sportpark Oldencate in Spijk

De gemeenteraad van Delfzijl heeft het plan van het college van B & W goedgekeurd om een kunstgras voetbalveld op sportpark Oldencat...

21 juni 2016 Lees verder >

Extra geld voor scholen in Groningen

Groningen ontvangt € 73,5 miljoen voor het moderniseren en verduurzamen van scholen in het aardbevingsgebied. Het gaat in totaal om...

16 juni 2016 Lees verder >

Bijeenkomst stimuleringsverordening

Op woensdag 8 juni woonde een kleine groep belangstellenden een presentatie bij van Bert Broekhuis. Hij vertelde ove...

9 juni 2016 Lees verder >

Stimulering ondernemers in het centrum

De gemeente Delfzijl  heeft  vier soorten subsidies beschikbaar voor de stimulering van ondernemers in het centrum,  name...

8 juni 2016 Lees verder >

Samenwerken aan een duurzame Eemsdelta tijdens DelfSail

De gemeente Delfzijl wil tijdens DelfSail 2016 bezoekers en genodigden kennis laten maken met de Actieplannen Centrum Delfzijl en Dorpen...

7 juni 2016 Lees verder >

NGE onderzoek

Op het voormalig Marringterrein is de bodem de afgelopen maanden voorbereid op de aanleg van de nieuwe dijk. Er vonden diverse  bod...

6 juni 2016 Lees verder >

Herstel vesting

Het centrum van Delfzijl was ooit een besloten, door wallen en grachten omgeven binnenstad. De intimiteit en samenhang zijn echter voor ...

6 juni 2016 Lees verder >

Herinrichting Rengersweg

Vanuit het Woon- en Leefbaarheidplan Eemsdelta is €151.200,- beschikbaar gesteld om de herinrichting van het braakliggende ter...

26 mei 2016 Lees verder >

Ondernemers blij met nieuw centrum Delfzijl

Het vernieuwde centrum werd de 25ste mei jl. geopend. Zie rtv noord. ...

26 mei 2016 Lees verder >

Frisse impuls Termunten en Termunterzijl

Termunten/Termunterzijl heeft een aantrekkelijk programma ontwikkeld voor het evenement Festival Over de Vloed op 3 en 4 juni a.s. Het d...

24 mei 2016 Lees verder >

Welkom in het nieuwe centrum van Delfzijl

Op woensdag 25 mei vieren de winkeliers, marktlieden en gemeente Delfzijl dat de ingrijpende werkzaamheden in het kernwinkelgebied ...

23 mei 2016 Lees verder >

Terras in de Landstraat

Halverwege de Lange Landstraat komt een plek waar de aanwezige horeca terrassen kan plaatsen. Om het terras sfeer te geven is er na...

18 januari 2016 Lees verder >

Wethouder en gedeputeerde tonen impressies winkelstraten

Op 3 september jl. bracht gedeputeerde Eikenaar een werkbezoek aan de gemeente Delfzijl. Hij stelde zich op de hoogte van de ontwikkelin...

7 september 2015 Lees verder >

Start werkzaamheden Herinrichting Kernwinkelgebied

Voor de herinrichtring van het kernwinkelgebied heeft aannemersbedrijf Oosterhof Holman Infra opdracht van de gemeente Delfzijl gekregen...

18 augustus 2015 Lees verder >

Informatiecentrum vanaf 19 augustus weer open

In verband met de vakantieperiode is het informatiecentrum ‘De Synagoge’ van 8 juli tot en met 18 augustus gesloten. Va...

7 juli 2015 Lees verder >

Goed bezochte Inloopbijeenkomst

Ruim dertig belangstellenden lieten zich op dinsdag 30 juni door de gemeente voorlichten over de herinrichting van het kernwinkelgebied ...

6 juli 2015 Lees verder >

Informatiebijeenkomst Kernwinkelgebied

Op 30 juni 2015 zal de gemeente een informatie-bijeenkomst houden voor bewoners en ondernemers van Delfzijl. Belangstellenden krijgen na...

17 juni 2015 Lees verder >

Opening Sportpark Tuikwerd

Vrijdag 12 juni opende wethouder Jan Menninga het hockeyveld en de bijbehorende clubaccommodatie op Sportpark Tuikwerd. Wethouder Jan Me...

13 juni 2015 Lees verder >

Privatisering voetbalvelden Godlinze en Meethuizen

De gemeente Delfzijl gaat het beheer en onderhoud van de voetbalvelden in Godlinze en Meedhuizen overdragen aan respectievelijk V.V. God...

3 juni 2015 Lees verder >

Het succes van NEC Delfzijl: van concurrentie naar combinatie

‘Op de kop af 764,’ weet bestuurslid Rob Moes van NEC Delfzijl nog bijna voor de vraag gesteld wordt. Dat is het aantal lede...

2 juni 2015 Lees verder >

Kunstgrasvelden voor de sportparken Centrum en Tuikwerk

‘State of the art’, noemt secretaris Rob Moes van voetbalvereniging NEC de nieuwe kunstgrasvelden en kleedaccommodatie van z...

1 december 2014 Lees verder >