Tussenevaluatie proef parkeerschijfzones winkelcentrum Delfzijl

Nieuwsbericht geplaatst op 29 juni 2017.

De gemeente is eind 2016 met een proef met parkeerschijfzones gestart rond het winkelcentrum in Delfzijl-centrum. Om de proef tussentijd en aan het eind te kunnen evalueren is er een klankbordgroep opgericht met daarin ondernemers en bewoners in het centrum.

Tussenevaluatie
Op 30 mei is de klankbordgroep voor de derde keer bij elkaar gekomen om de proef te bespreken. De verkeersborden waarop aangegeven staat dat er een parkeerschijfzone is, zijn dichter bij de betreffende parkeerplaatsen geplaatst. De blauwe belijning was gaan vervagen en is opnieuw op de weg gespoten. Daarnaast zijn er parkeerschijfzonetekens in de betreffende parkeervakken geverfd. Ondernemers hebben tijdens de tussenevaluatie aangegeven dat dit duidelijk effect heeft.

Bezoekers aan het centrum maken nu in de parkeerschijfzone meer gebruik van hun parkeerschijf voor het raam en ook het verloop op de plekken is nu goed. Zowel de ondernemers als de bewoners gaven aan tevreden te zijn over de huidige parkeerschijfzones en dat er geen parkeerplaatsen bij of af hoeven. Voor enkele bewoners is het af en toe nog steeds zoeken naar een plek. Tot nu toe weten ze altijd wel weer een parkeerplek te vinden.

Parkeren op proef
Sinds 5 december 2016 geldt een maximum parkeertijd van twee uur op delen van het Commandementsplein, het Plein de Vennen en het Plein Molenberg. Dit geldt ook voor parkeerplaatsen op de Oude Schans, Marktstraat en op een deel van de Havenstraat nabij de Waterstraat. De proef is om te kijken op welke wijze het instellen van parkeerschijfzones zorgt voor voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers. Tegelijkertijd houdt de gemeente rekening met autobezitters die langer willen parkeren, door naast de parkeerschijfzones ook ruimte te laten voor lang parkeren. De proef duurt negen maanden en wordt tussentijds en aan het eind geëvalueerd met de klankbordgroep en zo nodig worden wijzigingen doorgevoerd.