Over dit project

Het college van B & W heeft het plan van aanpak 'Herinrichting Stationsgebied' vastgesteld. Met het plan wil de gemeente het centrum van Delfzijl aantrekkelijker maken voor inwoners en toeristen. Voor de uitvoering van het plan stelt het college de raad voor om een krediet beschikbaar te stellen van
€ 1,9 miljoen. Hiervoor heeft de provincie Groningen eerder vanuit de WEL-subsidie (Werk, Energie en Leefbaarheid) geld beschikbaar gesteld.

Stationsgebied: een plek om te verblijven
De herinrichting van het stationsplein is onderdeel van het Actieplan Centrum Delfzijl. Daarin staan maatregelen om het centrum van Delfzijl de komende jaren een kwaliteitsimpuls te geven. Er worden drie sporen onderscheiden: het versterken van het centrum, herstel van de vesting en verbinding met de zee. Tot het herstel van de vesting behoort de reconstructie van het

 

 

stationsplein. 'Het nieuw te ontwikkelen stationsgebied, dat aansluit op het heringerichte kernwinkelgebied, is een belangrijke entree naar het centrum van Delfzijl', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol. 'Inzet wordt dat je het gebied niet langer passeert, maar er ook wilt verblijven.' Het Stationsplein krijgt straks een goede verbinding met de Landstraat, een verkeersveilige verkeerstructuur en een prettige groene uitstraling. Het busstation zal worden verplaatst en vernieuwd. 

Betrokkenheid bij ontwerptraject
In het ontwerptraject krijgt de gemeente ondersteuning van een stedenbouwkundig bureau en een adviesbureau met specialistisch verkeerskundig kennis. Verschillende partijen die een relatie hebben met het gebied, waaronder omwonenden en ondernemers van het centrum, worden ook betrokken bij het ontwerp. De oude vestingstructuur van het centrum van Delfzijl is de basis van het ontwerptraject. Doel is dit traject medio 2017 afgerond te hebben en voor te leggen aan de raad. De eerste bijeenkomst met betrokken partijen heeft inmiddels plaatsgevonden.

Laatste nieuws:
12-10-2017: Herinrichting Stationsplein; een plek om te verblijven 
18-04-2017: Herinrichting Stationsplein weloverwogen proces

 

Afbeeldingen