Over dit project

Het Plein de Vennen is op dit moment een boodschappenplein. Twee grote supermarkten liggen aan dit plein, dat goed bereikbaar is met de auto en volop parkeergelegenheid biedt. Het karakter van het plein wordt bepaald door de vele parkeerplaatsen en door een lang en hoog flatgebouw (Vennenflat) van tien lagen. 

Het plan
In de ruimtelijke visie wordt het plein verschoven en geplaatst in het verlengde van de Willemstraat, de hoofdas van het centrum. Vanaf deze hoofdas en kijkend in de richting van het plein zal er zicht zijn op enerzijds de loopbrug naar de zeedijk (zie Marconi project) en anderzijds op het strand. Zo krijgt het centrum via zichtlijnen en looproutes verbinding met de omgeving. 

Driehoekig plein
De vorm en de grootte van het plein worden aangepast. Het wordt een driehoekig plein, als verbreding van de hoofdas, zodat het beter bij de kleinschaligheid en de sfeer van het centrum past. Het karakter van het nieuwe Plein de Vennen biedt rust. Daarnaast wordt er op een passende wijze in de parkeerbehoefte voorzien.

 

 

De ligging van het plein zorgt ervoor dat het winkelgebied compacter wordt dan dat het momenteel is. De supermarkten worden verschoven richting het centrum. Het parkeren ligt ten noorden van het plein, uit het zicht, en blijft goed bereikbaar. Essentieel voor de ontwikkeling van het Plein de Vennen is de sloop van de Vennenflat (hoogbouw en laagbouw). 

Planning 
De hoogbouw van de Vennenflat wordt in opdracht van Acantus gesloopt. De verwachte start van de sloop is begin 2018. De sloop van de laagbouw vindt naar verwachting plaats in 2019/2020. De eerste schetsen van het nieuwe Plein de Vennen zijn klaar en besproken met omwonenden en omliggende ondernemers. Na de sloop van de hoogbouw van de Vennenflat start de uitvoering van fase 1 en na de sloop van de laagbouw start fase 2.

Op 16 mei 2017 vond een info-bijeenkomst plaats over de ruimtelijke ontwikkelingen rond de dijk en de brug bij Plein de Vennen. De presentatie vindt u hier. Let wel: het gaat hier om concepttekeningen en uit de verstrekte informatie mogen geen rechten worden ontleend. Het verslag van de avond leest u hier.

 

Laatste nieuws
14-10-2017: Sloop Vennenflat en ontwerp Plein de Vennen vorderen gestaag
19-04-2017: Leeg deel Vennenflat wacht op sloop
19-01-2017: Verplaatsing ondernemers uit Vennenflat afgerond
25-10-2016: Meeste winkeliers Vennenflat verhuizen naar kernwinkelgebied
26-09-2016: Sloop Vennenflat komt dichterbij

 

Afbeeldingen