Over dit project

Onderdeel van het project Marconi Buitendijks is het verbinden van de havenstad met de Eems. Daarvoor wordt er een brug over de Oosterveldweg aangelegd. De brug sluit enerzijds aan op de nieuwe zeedijk met boulevard en anderzijds op een nog aan te leggen landhoofd aan de zijde van het centrum (herontwikkelde Plein de Vennen).

 

 

 

Het ontwerp voor de nieuwe brug en het ontwerp voor het aan te leggen landhoofd moeten eind 2017 klaar zijn. Er is een klankbordgroep gestart om het ontwerp verder uit te werken.

Laatste nieuws
29-06-2017: Unieke verbinding met de zee

Afbeeldingen