Over dit project

Hoe verbinden we het stadscentrum van Delfzijl opnieuw met de haven en met het water? Dat is de centrale vraag binnen het project Marconi (Maritieme Concepten in beeld), dat van Delfzijl weer een echt havenstadje wil maken. Het herstel van het maritieme karakter van Delfzijl is de eerste stap naar een sfeervol en aantrekkelijk leef-, woon- en werkklimaat. Eén van de grootste deelprojecten is ‘Marconi Buitendijks’. Na een voorbereiding van enkele jaren is project Marconi Buitendijks (onderdeel Marconi programma) in 2015 van start gegaan. Jornand Veldman, projectleider Marconi, schetst de verschillende deelprojecten en randvoorwaarden. 

Rijke Dijk
Om te onderzoeken hoe de maritieme zone van Delfzijl er in de toekomst uit moet zien, is zowel een Stuurgroep als een Projectgroep opgericht. Daarin zijn de gemeente Delfzijl, de provincie Groningen, Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de waterschappen Hunze & Aa's en Noorderzijlvest vertegenwoordigd. Samen werken zij aan een multifunctionele waterkering, die meer biedt dan alleen bescherming. 'We spreken daarom over een Rijke Dijk', legt Veldman uit. 'Die biedt naast veiligheid ook ruimte aan natuur, recreatie en toerisme. Eerst hebben we de opties onderzocht om de dijk te versterken. We hebben gekeken naar de gewenste hoogte en breedte. Als je de dijk zomaar verhoogt, wordt die ook meteen veel steiler. Daarom maken we de dijk nu breder, waardoor een Dijkzone ontstaat, met allerlei interessante ontwikkelmogelijkheden.'

Zeestrand
Eén van de onderdelen van Marconi Buitendijks is het verhoogd aanleggen van een zandstrand, waardoor het huidige strand vijf keer zo groot wordt. 'Een fantastische plek voor evenementen. Om dit te realiseren wordt de nieuwe zeedijk een stuk landinwaarts verlegd. Op het voormalig Marringterrein is de bodem de afgelopen maanden voorbereid op de aanleg van de nieuwe dijk. Ter voorbereiding is op het terrein de eerste zandlaag, zo'n 20.000 m3, aangebracht door lokale en regionale bedrijven.  Het Waddenfonds en Provincie Groningen dragen bij aan deze mooie ontwikkeling tussen het centrum van de havenstad en de Eems', aldus Veldman. 

Kwelderlandschap
Een ander onderdeel van het project Marconi Buitendijks is de aanleg van een kwelderlandschap langs de Schermdijk en de Handelskade Oost in de haven. Het eerste stuk van de aan te leggen kwelder is voor bezoekers vrij toegankelijk via een verhoogd houten pad. Het pad voert langs  een vogelkijkhut met zicht op het aan te leggen broedeiland.

Het broedeiland wordt ingericht voor de Noordse Stern en Visdief. De aanbesteding voor  het aanleggen van het kwelderlandschap is succesvol verlopen  via Rijkswaterstaat.  Met hulp van Rijkswaterstaat en het Waddenfonds komt er een heel nieuw stuk waddennatuur terug. Momenteel wordt het werk voorbereid. De exacte planning wordt nu in overleg met aannemer Van den Herik gemaakt. De werkzaamheden moeten eind 2017 afgerond zijn.

Griesberg
Veel Delfzijlsters zullen zich afgevraagd hebben wat bij eb de witte top in zee precies is. Het is de top van de Griesberg die ze zien. De Griesberg is een eilandje van circa 22 hectare dat is opgebouwd uit het  restproduct dat vrijkomt bij de productie  van soda. Via het koelwater van de voormalige sodafabriek kwam het gries terecht in de Eems. Met medewerking van de Marconi partners is Rijkswaterstaat nu bezig met de noodzakelijke voorbereidingen om het gries straks te kunnen verwijderen. Een van de mogelijkheden die nog onderzocht wordt is de mogelijkheid om het gries te recyclen. Deze duurzame gedachte sluit goed aan bij de doelstelling van een leefbaar Delfzijl.  In 2017 moet deze berg weggehaald zijn.

Verbinding haven en stadscentrum
Om de directe verbinding tussen de haven en het stadscentrum te versterken, wordt er een voetgangers- en fietsersbrug en een boulevard aangelegd. Veldman: 'De uitwerking daarvoor is in volle gang. Ook voor deze projecten krijgt de gemeente een substantiële bijdrage van de provincie Groningen en het Waddenfonds. We moeten nog even geduld hebben, maar wanneer Marconi Buitendijks helemaal afgerond is gaan natuur, economie, en recreatie hand in hand en is Delfzijl weer de havenstad die het hoort te zijn.'
Lees hier meer over de nieuwe brug die bij Plein de Vennen wordt gebouwd.

Laatste nieuws
13-10-2017: Project Marconi Buitendijks steeds meer zichtbaar
29-06-2017: Aanleg Kwelderlandschap gestart
29-05-2017: Bouw nieuwe brug Plein de Vennen
20-04-2017: Marconi Buitendijks vordert gestaag
01-11-2016: Gemeente haalt ideeën op bij bewoners Kustweg
31-10-2016: Start aanleg kwelderlandschap en vogelbroedeilanden
25-10-2016: Tijdelijke parkeerplaatsen aan de Kustweg
06 -10-2016: Contouren nieuwe dijk worden zichtbaar
27-06-2016: Ondergrond nieuwe dijk Delfzijl klaar
06-06-2016: NGE onderzoek


Een fraai overzicht van alle Marconi activiteiten (download)

Overig nieuws over Marconi Buitendijks

Afbeeldingen