Buurtpark Rengersweg

Over dit project

Ooit telde de Rengersweg in de wijk Oosterveld te Farmsum een groot aantal woningen. Door de krimp zag eigenaar Acantus zich gedwongen de huizen te slopen. Sinds die tijd ligt het terrein braak. Wat te doen met deze grasvlakte? Die vraag werd aan de omwonenden voorgelegd in het najaar van 2014. Zij spraken de wens uit de wijk aantrekkelijker te maken én de leefbaarheid te vergroten.

In Delfzijl Noord is het project Groen voor Rood een groot succes. Ook daar was sprake van een groot braakliggend terrein midden in de wijk en werd bewoners gevraagd mee te denken over een nieuwe invulling. Groen voor Rood loopt inmiddels zo goed, de bewoners speelden een belangrijke rol in de planvorming en doen nu zelf het beheer, dat het een fantastisch voorbeeld vormt voor Oosterveld.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Aan de Rengersweg zal nu - in samenspraak met de omwonenden - een buurtpark worden gerealiseerd. Bijzonder is dat de oorspronkelijke wegenstructuur waaraan de gesloopte huizen stonden, blijft bestaan. Ook de bomen blijven staan.

Dit op uitdrukkelijk verzoek van de bewoners die de contouren van de oude buurt graag gehandhaafd wilden zien. Er komen nieuwe wandelpaden, zitplekken en grasvelden, er worden bomen geplant en er komt nieuwe verlichting. Het gebruik en onderhoud wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente én de bewoners.

Bewoners Farmsum openden hun eigen Rengerspark
Op vrijdag 16 december 2016 openden de inwoners van Farmsum samen met wethouder IJzebrand Rijzebol en enkele vertegenwoordigers van de provincie officieel hun nieuwe park aan de Rengersweg. Daarmee is een wens van de inwoners gerealiseerd.

LAATSTE NIEUWS
17-12-2016: Bewoners Farmsum openen hun eigen Rengerspark
06-10-2016: ‘Wijkpark’ Rengersweg eind 2016 klaar 
25-08-2016: Starthandeling werkzaamheden Rengersweg in Farmsum 
26-05-2016: Herinrichting Rengersweg

Afbeeldingen