Over dit project

Samen met het primair onderwijs en Kids2B heeft de gemeente Delfzijl het afgelopen jaar gewerkt aan een huisvestingsplan voor het primair onderwijs. Uitgangspunt vormt de overeenkomst die eind 2014 is getekend door de gemeente en de besturen van Marenland, Noordkwartier en Kids2B. Mede onder invloed van het aardbevingsdossier is het plan versneld en verbreed. Ook onderwijsorganisaties VGPONN en Primenius werkten mee aan de totstandkoming van het plan.

Programmaplan Huisvesting Scholen
Op 14 juli 2016 heeft de raad ingestemd met het programmaplan. In dit plan wordt aangegeven welke huisvestingsprojecten de komende jaren worden opgepakt. Daarbij worden scholen vernieuwd, versterkt, onderzocht of gesloopt:
1. Er komen nieuwe scholen in Wagenborgen, Spijk en Delfzijl-West;
2. Er wordt onderzoek gedaan naar nieuwbouw van de Brede school Tuikwerd;
3. Er wordt onderzoek naar een maatwerkoplossing voor de Brede School Noord;

 

 

4. Voor de scholen in Farmsum en Woldendorp wordt de optie semi-permanente bouw opgepakt;
5. De scholen Hiliglo, Het Baken en de Windroos worden door de NAM versterkt;
6. De volgende scholen gaan sluiten: Spijk (2), Wagenborgen (2), Termunterzijl en Delfzijl (5);
7. Voor Meedhuizen doet Marenland een onderzoek naar een oplossing voor de langere termijn. 

Financieringsplan
In de tweede helft van 2016 wordt het financieringsplan opgemaakt. Daarvoor zullen overeenkomsten worden gesloten met de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Naar verwachting is de financiering eind 2016 rond en kan het eerste project begin 2017 van start.

Laatste nieuws:

29-06-2017: Bewoners betrokken bij inrichting omgeving nieuwe scholen​
28-06-2017: Nieuw kindcentrum in Delfzijl Noord
20-04-2017: Start nieuwbouw basisschool Wagenborgen
18-04-2017: Onderwijscampus stap dichterbij
12-01-2017: Nieuwbouw Onderwijscampus haalbaar
19-12-2016: Basisscholen samenvoegen voor de toekomst

 

 

Afbeeldingen